lnwshop logo

บทความ

กรมที่ดิน รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 213 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 เดือนที่ผ่านมา
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน กรมที่ดินจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นเขาจะการพลเรือนสามัญในตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงานฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน …
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัคร พนักงานราชการ 31 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัคร พนักงานราชการ 31 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป3 อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 31 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี …
(สมัครทางไปรษณีย์)สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี บัดนี้-25 ตุลาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 7 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค. จำนวน 24 อัตรา คุณวุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี 1. ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 14 อัตรา2. ปฏิบัติงานประจำสำนักบริหารกลาง 10 อัตรา สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ 9-25 ต.ค.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 920 036-9 ดาวน์โหลดใบสมัคร
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร 16 – 31 ตุลาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 7 เดือนที่ผ่านมา
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 – 31 ตุลาคม 2560 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนักกิจกรรมบำบัดจำนวน 1 อัตราเงินเดือน 19500บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบำบบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศ…
สสปท. รับสมัครงานหลายตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-16 ตุลาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 7 เดือนที่ผ่านมา
สสปท. รับสมัครงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา 1. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์ 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษคุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์ 3. นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษคุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์ 4. นิติกร ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษคุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์ 5. …
สพป.อุบล เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 ต.ค.60
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 7 เดือนที่ผ่านมา
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต ๕ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และลูกจ้า…
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 11 ตำแหน่ง วันที่ 1 พ.ย. – 21 พ.ย. 60
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 7 เดือนที่ผ่านมา
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการอัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาทประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการจำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่งระดับการศึกษา : ปริญญาโทรายละเอียดวุฒิ : 1. ปริญญาโท …
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 88 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 7 เดือนที่ผ่านมา
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 88 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน-18 ตุลาคม 2560 ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปจำนวน 16 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้ กลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอีย…
(ไม่ต้องผ่านภาค ก.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 7 เดือนที่ผ่านมา
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดสอบ1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 3 อัตรา3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา5. ผู้ดูแลผู้รั…
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 7 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังนี้ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1. ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์อัตราเงินเดือน : 18000 บาทประเภท : บริหารทั่วไปจำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่งระดับการศึกษา : ปริญญาตรีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปร…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 179 บทความ

RANDOM PRODUCTS

CATEGORY

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม253,401 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด184,117 ครั้ง
เปิดร้าน23 ธ.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท15 พ.ค. 2561

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านสรุปแนวข้อสอบ งานราชการ
ร้านสรุปแนวข้อสอบ งานราชการ
www.sheetdee.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านสรุปแนวข้อสอบ งานราชการ
สรุปแนวข้อสอบ งานราชการ
สอบงานราชการ,สรุปแนวข้อสอบ(พร้อมเฉลย),เก็งข้อสอบราชการ,แนะนำแนวข้อสอบ,สมัครงานราชการ,ติวข้อสอบ,อัพเดทแนวข้อสอบ,แนวข้อสอบราชการ โหลดแนวข้อสอบราชการ จำหน่ายแนวข้อสอบราชการ เปิดสอบงานราชการ หนังสือสอบราชการ แนวข้อสอบท้องถิ่น ข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส.
เบอร์โทร : 095-6187887
อีเมล : dr.sheet27@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก